Telefón

mobil: +421 944 191 939

mail: info-ZVNC-vip-reality.sk

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2
Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Zahraničie
Vip Reality

SLUŽBA REALITNÉHO MAKLÉRA

 

1. Náber nehnuteľnosti: fotografovanie ,vypísanie klientskej karty (karty potrieb), stanovanie optimálnej predajnej ceny,stanovenie výšky provízie pre makléra a jej prípadné argumentačné zdôvodnenie (cena práce, náklady na dopravu, administratívne poplatky atď), stanovenie a vysvetlenie podmienok spolupráce, formy a frekvencie komunikácie,podpis Dohody o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti


2. Marketing-zaradenie nehnuteľnosti do našej databázy,inzerovanie na realitných serveroch,inzercia v printových a iných médiách,reklamné pútače, umiestňovanie bannerov, obhliadky nehnuteľnosti (spätná väzba)


3. Vaša nehnuteľnosť ako preferencia kupujúceho (priebeh obchodného prípadu), príprava a zabezpečenie potrebnej dokumentácie, vysvetlenie celého postupu prevodu vlastníctva nehnuteľnosti a stanovenie podmienok obchodu, vypracovanie rezervačnej zmluvy a jej podpis (Dohoda o zložení blokovacieho depozitu),zaistenie zloženia blokovacieho depozitu (rezervačná záloha) a jeho vkladu do banky, zabezpečenie všetkej potrebnej dokumentácie z Katastra nehnuteľností, MsÚ, obecného úradu, od správcov bytových domov a ďalších inštitúcii podľa konkrétneho prípadu, list vlastníctva, Katastrálny mapa, potvrdenie o veku stavby, zistenie osobných údajov účastníkov obchodu a prípadne ďalších záležitostí potrebných k vypracovaniu Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti, prípadne Zmluvy o budúcej zmluve


4. Právna časť-právnikom zabezpečené vypracovanie všetkej zmluvnej dokumentácie ohľadom predaja nehnuteľnosti ,Zmluva o budúcej zmluve, Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti,návrh na vklad do Katastra nehnuteľností,podpis kúpnych zmlúv účastníkmi obchod, úradno-katastrálna časť-notárske overovanie podpisov na kúpnych zmluvách, vloženie kúpnych zmlúv s návrhmi na vklad do podateľne na Katastri nehnuteľností


5. Vaša nehnuteľnosť ako vlastníctvo nového majiteľa, príprava preberacieho protokolu nehnuteľnosti, aktívna asistencia pri         odovzdaní nehnuteľnosti novému majiteľovi, poskytnutie informácii ohľadom prepisu energií a služieb (plynárne, vodárne,           elektrárne, správca bytového domu...)


6. Výber a optimalizácia spôsobu financovania nákupu pozemku alebo nehnuteľnosti s využitím výhodných úverov.

Vip Reality