Telefón

mobil: +421 944 191 939

mail: info-ZVNC-vip-reality.sk

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2
Zoznam nehnuteľností
Lokalita
Zahraničie
Vip Reality

VŠETKO O HYPOTÉKE SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM PRE MLADÝCH

Napísal VIP Reality, 22.01.2015;  aktualizácia: 30.03.2016

Hypotekárny úveru so štátnym príspevkom pre mladých je určený pre mladých ľudí vo veku od 18 do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim stanovený strop. Tento priemerný mesačný príjem žiadateľov o HÚ so ŠPM je vypočítaný z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

1. Čo to je hypotéka so štátnym príspevkom?

HU so ŠPM je štátom dotovaná hypotéka znížená o 3 % z úrokovej sadzby, ktorú má určenú v zmluve o svojom hypotekárnom úvere. Tieto 3 % štátneho príspevku sa skladajú z 2 % príspevok u štátu a 1 % sa na dotácii podieľa banka. Štátny príspevok sa stanovuje na každý kalendárny rok individuálne.

 

2. Na akú dobu sa poskytuje štátny príspevok?

Úrokové zvýhodnenie platí počas 5 rokov od poskytnutia hypotéky. Počas tohto obdobia má poberateľ HU so ŠPM možnosť odkladu splátky istiny ako aj možnosť mimoriadnej splátky bez poplatku.

 

3. Aká môže byť maximálna suma hypotéky so ŠPM?

Štátny príspevok pre mladých poskytnú banky a štát na hypotekárny úver maximálne vo výške 50 tis. eur a zároveň maximálne do 70% hodnoty z hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Príklad: Klient môže požiadať aj o úver vo výške napr. 70 tis. eur s úrokovou sadzbou napr. 3,2%. Avšak štátny príspevok mu bude priznaný len na úver do výšky 50 tis. eur s úrokovou sadzbou 0,2 %. Zostávajúca polovica úveru v sume 20 tis. eur bude úročená riadnou úrokovou sadzbou 3,2%. 

 

4. Kto môže požiadať o štátny príspevok?

O štátny príspevok pre mladých treba požiadať pri spisovaní žiadosti o hypotekárny úver. Aby ste ho získali, musíte mať od 18 do 35 rokov a splniť limit priemerného hrubého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok.

Pre žiadosti o hypotéku pre mladých prijaté od 01.04.2016 je stanovený príjmový limit 1.242,80 € pre jednotlivca a 2.485,60 € pre manželov.

 

5. Účel použitia úveru so štátnym príspevkom pre mladých?

Pri hypotéke so ŠPM musí byť zdokladovaný účel a to:

 • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie; 
 • výstavba, dostavba nehnuteľnosti (nezahŕňa nadobudnutie pozemku);
 • alebo rekonštrukcia alebo prestavba.

 

6. Čo treba predložiť banke?

Pri žiadosti o hypotéku je potrebné predložiť:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom je uvedený váš príjem za rok 2014,
 • potvrdenie o príjmezo závislej činnosti od aktuálneho zamestnávateľa a
 • prípadne aj výpisy z účtu, na ktorý vám chodí výplata
 • SZČO predkladajú potvrdenie o výške daňovej povinnosti
 • znalecký posudok na preukázanie hodnoty nehnuteľnostia  a doklad na preukázanie účelu hypotéky (kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod.). 

 

7. Kedy môže zaniknúť nárok na štátny príspevok?

Nárok na štátny príspevok pre mladých môže zaniknúť:

 • Ak nedodržíte účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý 
 • Prevediete záväzok z hypotekárneho úveru na inú osobu, ktorá nespĺňa podmienky pre získanie štátneho príspevku pre mladých
 • Splatíte hypotekárny úver pred uplynutím minimálnej doby splatnosti úveru, ktorá je 4 roky
 • Pri uzatváraní zmluvy o hypotekárnom úvere s príspevkom uvediete nepravdivé údaje o výške priemerného mesačného príjmu alebo veku.

 

 

Zdroj: banky.sk; trend.sk; hypocentrum.sk

Vip Reality

VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ je určený pre tých, ktorí chcú urýchliť predaj , kvôli exekúciam, dlhom, neprispôsobivými či problémovým spoluvlastníkom a nemajú čas riešiť mimosúdne či súdne záležitosti.

Služba výkupu nehnuteľností nie je určený pre všetkých klientov, hlavne pre tých, ktorí chcú z predaja vyťažiť maximum. Takým odporúčame využiť služby VIP-REALITY alebo ONLINE REALITY.

VYKUPUJEME VŠETKO ako sú domy, byty, pozemky, chaty, orná pôda, lesné pozemky, záhrady, haly atď..


NEMAM NÁHRADNÉ BÝVANIE
Toto je situácia s ktorou sa stretávame často. Na základe dohody, môžete ostať bývať vo svojej nehnuteľnosti aj pár mesiacov, do kedy sa nenájde pre Vás adekvátna náhrada.

AKO DLHO TRVÁ PROCES ?
Po skompletizovaný všetkých podkladov vieme riešiť VÝKUP AJ IHNEĎ.!

CELÝ PROCES, VŠETKY POPLATKY A PODOBNE NECHATE NA NÁS A MY SA O VŠETKO POSTARÁME  ;-)